Köpvillkor

Beställare
Köparen/beställaren måste vara myndig eller företrädas av myndig person med svenskt person-/org.nummer. Beställning med annan persons identitet som medför ekonomisk förlust för MGB Starbridge, annan person eller företag kommer att polisanmälas.

Betalsätt 
MGB Direkt är valet för dig som vill ha snabb och kostnadsfri leverans till din adress. Vi skickar en faktura, du betalar och vi levererar. Snabbt - Enkelt - Effektivt!! 

Priser
Alla priser är angivna inklusive moms. Inkluderad moms framgår av betalningsunderlagen. Frakt tillkommer och för mopeder är denna endast 1500kr, var du än befinner dig i landet. MGB Starbridge AB reserverar sig för eventuella fel i priser eller texter och kan utan föregående avisering justera dessa.

Lagar
Vi följer strikt de konsumentlagar och föreskrifter som gäller för försäljning av nya och begagnade produkter i Sverige, samt de lagar som eventuellt är applicerbara vid denna typ av försäljning.

Returrätt
Köparen har rätt att ångra sitt köp och returnera varan inom 14 dagar, förutsatt att varan returneras i originalförpackning och inte använts. Varor som kräver registrering hos transportstyrelsen, samt prisnedsatta utförsäljningsfordon äger ingen returrätt, även ånger av registreringpliktiga fordon som fakturerats men ännu ej levererats debiteras med 5% av det fakturerade beloppet för registreringsanulering. Köparen står vid retur för alla kostnader som kan hänföras till returen och varans returvärde (eventuella värdeminskning). För varor som ej kunnat levereras till köparen av transportören, eller som ej uthämtats av köparen och som därigenom drabbats av extra transport- eller returkostnader, debiteras köparen de kostnader som kan hänföras härtill.

Garantier
För alla produkter gäller 1 års garanti/reklamationsrätt. För rättvis bedömning av garantier följer vi strikt den garanti och reklamationsrätt som upprättats av Konsumentverket. Ansvarig för garantin är MGB Starbridge AB, som står som garant för att garantin efterlevs.

Force Majeure
Vid krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses, som påverkar ingångna avtal samt utfästelser från MGB Starbridge sid och som gör att MGB Starbridge ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att MGB Starbridge befrias från sina förpliktelser