PRISHÖJNING FLAKMOPEDER fr.o.m. 1 APRIL

>> PASSA PÅ OCH BESTÄLL NU! <<

Höjda omkostnader och svag krona tvingar oss göra en prisjutering på våra Flakmopeder fr.o.m. den 1 april.

Priserna kommer att höjas enligt följande: 

MGB Delivery EL50RD1000 Klass2  -  Nytt pris 39.900kr

MGB Delivery EL50RD1500 Klass1  -  Nytt pris 35.900kr

MGB Delivery EL50RD3000 Klass1  -  Nytt pris 39.900kr

MGB Delivery EL50FD2000 Klass1  -  Nytt pris 46.900kr

2018-03-02 17:51