FÖRSÄLJNING OCH DISTRIBUTION VANRAAM

Vi har sedan den 1:e mars överlåtit vårt fina vårdcykelprogram från VANRAAM till MAYDAY AID i Kungsbacka. Detta för att hinna med den kraftigt ökande försäljningen av MGB Flakmopeder.

Vi vill samtidigt tacka alla våra fantastiska VANRAAM kunder och deras underbara personal, samt alla de privatpersoner som med VANRAAM cyklarna gör stora insatser for de nära och kära som behöver deras hlälp.

ETT STORT TACK!!

2019-03-21 06:14