HÄR KAN DU LADDA NER BROSCHYRER, INSTRUKTIONSBÖCKER, MONTERINGSANVISNINGAR, MM. SAMT FÅ INFORMATION OM OSS, VÅRA VILLKOR OCH GARANTIER.

.

.

Beställningar & Villkor

MGB StarBridge säljer i första hand sina produkter genom återförsäljare med god kunskap om denna typ av produkter. Beställer du via internet är vår ambition att du skall känna samma trygghet med din beställning, betalning och leverans, som hos våra återförsäljare. Vi samarbetar därför endast med säkra partners. 

Beställare Köparen/beställaren måste vara myndig eller företrädas av myndig person med svenskt person-/org.nummer. Beställning med annan persons identitet som medför ekonomisk förlust för MGB Starbridge AB, annan person eller företag kommer att polisanmälas.

Betalsätt MGB Direkt är valet för dig som vill ha snabb och enkel leverans till din adress. Vi skickar en faktura, du betalar och vi levererar. Snabbt - Enkelt - Effektivt!! 

PAYSON är valet för dig som önskar betala med kort, delbetala eller få en faktura på upp till 40.000kr med kredittid. PAYSON ger dig möjlighet att välja betalalternativ, dock gäller en högsta kreditgräns på 40.000kr vid fakturaköp.

Priser Alla priser är angivna inklusive moms. Inkluderad moms framgår av betalningsunderlagen. Frakt inom Sverige tillkommer med endast 1500kr/fordon. MGB Starbridge AB reserverar sig för eventuella fel i priser eller texter och kan utan föregående avisering justera dessa.

Lagar Vi följer strikt de konsumentlagar och föreskrifter som gäller för försäljning av nya och begagnade produkter i Sverige, samt de lagar som eventuellt är applicerbara vid denna typ av försäljning.

Returrätt Köparen har rätt att ångra sitt köp och returnera produkten inom 14 dagar, förutsatt att produkten returneras i originalförpackning och inte använts. Produkter som kräver registrering hos transportstyrelsen, elektronik tillbehör/reservdelar, samt prisnedsatta utförsäljningsprodukter äger ingen returrätt. Även ånger av registreringpliktiga produkter som fakturerats men ännu ej levererats debiteras med 5% av det fakturerade beloppet för registreringsanulering. Köparen står vid retur för alla kostnader som kan hänföras till returen och varans returvärde (eventuella värdeminskning). För varor som ej kunnat levereras till köparen av transportören, eller som ej uthämtats av köparen och som därigenom drabbats av extra transport- eller returkostnader, debiteras köparen de kostnader som kan hänföras härtill.

Force Majeure Vid krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll, vilken ej skäligen kunnat förutses, som påverkar ingångna avtal samt utfästelser från MGB Starbridge AB sida och som gör att MGB Starbridge AB ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att MGB Starbridge AB befrias från sina förpliktelser.

Garantier

För alla våra produkter gäller 1 års garanti mot fabrikationsfel. För rättvis bedömning av garantier följer vi strikt den garanti och reklamationsrätt som upprättats av Konsumentverket. Garanti gäller endast för den som köpt produkten ny av auktoriserad återförsäljare, eller genom oss och vår hemsida, nedan kallat säljaren. 

Säljaren ansvarar dock inte för garantier om han kan göra gällande att felet beror på:

- att produkten inte skötts korrekt

- att produkten byggts om eller ändrats

- att produkten utsatts för onormal hantering eller överbelastning

- att produkten varit utsatt för olycka eller annan yttre påverkan

- att produkten vanvårdats

- att service, reparation eller montering inte utförts av säljaren eller annan av MGB Starbridge AB anvisad verkstad

- att andra än produktens originalreservdelar monterats

- att felet kan hänvisas till förhållande som beror på köparen

- att felet beror på normal förslitning

- att felet beror på normal åtgång av förbrukningsdetalj

Om köparen råkar ut för fel skall säljaren informeras omgående, dock senast inom 14 dagar från det att felet upptäckts eller borde upptäckts. Fel som förvärrats på grund av köparens bristande information till säljaren, omfattas ej av garantin. Säljaren bestämmer självständigt den lämpligaste åtgärden för att avhjälpa fel. Garantireparationer skall ske inom skälig tid från det köparen informerat säljaren. Garantireparationen skall ske utan kostnad eller väsentlig olägenhet för köparen. Skälig reparationstid bestäms bland annat med hänsyn till köparens behov av produkten, felets art och omfattning, svårigheter att fastställa felet och den tidpunkt då köparen ställt produkten till säljarens förfogande samt den service och reparationskö av andra produkter som kan vara bokade hos verkstaden. Fel som ej är av väsentlig betydelse och inte påverkar produktens användbarhet, avhjälps i samråd med köparen vid första bästa tillfälle. Frakt av produkten till säljaren eller annan av MGB Starbridge AB anvisad verkstad för eventuell kostnadsfri garantireparation, åligger köparen att ombesörja och bekosta.

För att garantin skall gälla krävs även följande:

- att produkten är levererad av säljaren

- att reservdelar och monterad extrautrustning som använts är originaldelar som levererats av säljaren

- att ett kvitto eller en faktura på produkten kan uppvisas med ett datum som ligger inom garantitiden

- att service och normalt underhåll utförts på de produkter som kräver detta enligt information till köparen

Exempel på detaljer som ej faller under garantin:

- broms- och kopplingsbelägg

- drivremmar, drev och kedjor

- glödlampor, säkringar och batterier

- gummidetaljer såsom däck, slangar, handtag, etc.

- övriga förslitningsdetaljer 

Exempel på annat som ej ingår i garantin:

- solblekning

- lack, dekalskador och elfel på grund av vätskespill, användande av starka medel eller högtryckstvätt.

- korrosion på metall- och aluminiumdetaljer

 

Totalsumma:
    Till kassan
    (0)